Sponsring

Vi på Confidere vill gärna dela med oss till goda ändamål. Kyrkan, fattigdomsbekämpning och kultur är områden vi prioriterar just nu.
sponsoring_2