Projektledning med förtroende – PMO

Confidere Sverige AB är ett konsultföretag, som hjälper dig att leda dina projekt!
Norra Europa och södra Afrika
örtofta med turbiner
Confidere kan leverera ett komplett PMO [Project Management Office] och garantera att ert projekt blir klart i rätt tid och till en kostnad under budget.
Se separat presentation om PMO.

Vi erbjuder även enskilda erfarna projektledare inom områdena produktion, IT, energi och ekonomi.

För Confidere är det viktigt att du som kund känner dig trygg i ditt projekt och processerna runt projektet, så att du ser att de önskade målen kan uppnås.

 • Succefaktorer:
  • Gränsöverskridande erfarenhet samt lyhördhet säkrar att kunden får den bästa lösningen
  • Confidere bygger broar mellan specialområden som gör att slutkunden upplever ett mervärde i konsultinsatserna
  • Involvering ger ”ägarskap” & kunskap
  • Alltså får kunden maximal nytta av sin investering
 • Väl koordinerade team med välbeprövade rutiner och mallar
 • Utmärkt ”Track Record”

Confidere har gedigna referenser hos stora företag såsom Statoil, Lunds Energi, Alstom och Nynas – ibland i samarbete med större samarbetspartners.

Confidere är registrerat EG-varumärke

Confidere Sub Sahara Pty Ltd – Confidere Group
Confidere Sverige AB - Confidere Group